Chatsworth English Summer School е позиционирано в СОУ " Св. Св. Кирил и Методи", Св. Влас, България.

Уроците по английски език се провеждат в специално обзаведени големи и комфортни стаи. Те са проектирани за учебна дейност, практика и различни видове групови занимания. Класните стаи са оборудвани с бели дъски, коркови табла, мултимедиен екран, информационни табла и всичко необходимо за провеждане на пълноценен учебен процес.

 

На разположение на учебните занимания са:

 

  • 5 учебни стаи
  • компютърна зала със свободен интернет достъп за подпомагане на учебната дейност с интерактивни програми
  • столова, където нашият персонал сервира топъл, ежедневно приготвен, тристепенен обяд за всички възпитаници
  • спортно игрище за футбол и други спортни мероприятия
  • специално оборудвана стая за готварство
  • просторна, закрита спортна зала з всякакъв вид спортни мероприятия при лоши метереологични условия.

 

За сигурност на децата по време на учебната дейност Chatsworth English Summer School осигурява:

 

  • жива охрана на училищната сграда и видеонаблюдение

 

 

Резултат с изображение за свети влас