The Topics for the afternoon English classes for summer 2023 are:

 

Week 1/2&3

Ancient Stories and the Geological Events That May Have Inspire you.  

🧝🏻‍♀️🧞‍♂️🧚‍♀️ 

Greek mythology for kids! 

Ancient Egyptian myths!

And a lot more ...

Write creation myths to account for scientific. 

End of week 3,  21st of July - Friday, Performance day 🎭

 

Week 4&5

Let's be an explorer 🌎

World Capitals, continents and oceans. 

How to create maps based on actual geographic or national boundaries? 🗺️ 

The children are going to use atlases and digital maps to find coordinates of certain cities/counties and describing where they are in relation to each other using an

8-point compass 🧭 

End of week 5,  04th of August - Friday, Performance day 🎭

 

Five weeks of  research, inspiration and endless adventures!

------------------

 

Сертификати за деца Cambridge English YLE:

Starters, Movers, Flyers

Chatsworth School дава възможност на учениците си да получат най-доброто от обучението си в лятното езиково училище.

В края на летния курс нашите талантливи деца ще имат уникалната възможност да се явят на престижните изпити на Кеймбридж за деца. Това ще е тяхната първа стъпка към придобиване на квалификация, призната за цял живот и от цял свят. По време на курса децата ще получат задълбочена подготовка по формата на изпита, ще изградят увереност и умения по всички езикови компоненти и ще направят примерен изпит по време на основното обучение.

*Подготовка за изпит и участие в изпитна програма се осъществява само при наличието на група от минимум желаещи участие - 10 деца за съответното ниво.