Изкуството да презентираш - специализиран курс 

доц. д-р Арсения Иванова

Специален гост-преподавател в "Решение"