Какво получавам и защо да избера “РЕШЕНИЕ”?

 

1. Професионален екип от педагози.

2. Свободно време да играете, мечтаете, четете и обръщате внимание на своето дете.

3. Написана вярно и с желание домашна работа.

4. Учене в малки групи, топла, приятелска атмосфера и модерно оборудване.

5. Индивидуална работа за затвърждаване на учебния материал.

6. Индивидуален подход и диагностика към нуждите на всяко дете.

7. Постоянна обратна връзка.

8. Опознаваме детето чрез наблюдение и работим с личния ресурс, спрямо индивидуалните му възможности, потребности и интереси.

9. Насърчаваме, подкрепяме и стимулираме детето да търси силните си страни.

10.Стремим се да запазим естествения детски стремеж за учене и любопитство.

 

 

Работим за ключовите умения, важни за днешния бързоразвиващ се свят:

 

1. Четивна грамотност

2. Функционална грамотност

3. Математически умения

4. Умения и навици за учене

5. Критично мислене

6. Комуникационни умения

7. Работа в екип