Сертификати за деца Cambridge English YLE:

Starters, Movers, Flyers

Chatsworth School дава възможност на учениците си да получат най-доброто от обучението си в лятното езиково училище.

В края на летния курс нашите талантливи деца ще имат уникалната възможност да се явят на престижните изпити на Кеймбридж за деца. Това ще е тяхната първа стъпка към придобиване на квалификация, призната за цял живот и от цял свят. По време на курса децата ще получат задълбочена подготовка по формата на изпита, ще изградят увереност и умения по всички езикови компоненти и ще направят примерен изпит по време на основното обучение.

*Подготовка за изпит и участие в изпитна програма се осъществява само при наличието на група от минимум желаещи участие - 10 деца за съответното ниво.